Robot tích hợp VPS SmartPro

Công cụ tích hợp robot SmartTrading vào VPS SmartPro/SmartEasy đế hỗ trợ đi lệnh chủ động cho nhà đầu tư

Click vào hình sau để xem chi tiết về tính năng và cài đặt

Robot tích hợp VPS

CopyTrade

Smart CopyTrade là công cụ mở rộng của trình duyện (Chrome, Microsoft Edge, ...) hỗ trợ các bạn Broker thực hiện giao dịch nhiều tài khoản cùng lúc một cách chủ động trên nền tảng VPS.

Click vào hình sau để xem chi tiết về tính năng và cài đặt

CopyTrade

Bộ lọc cổ phiếu

Robot tầm soát tất cả các mã chứng khoán trên thị trường cơ sở và xuất ra tín hiệu Mua/Bán