Bảng giá Dịch vụ Web SmartTrading

Gói 1 tháng

500,000 / 300,000

Bao gồm:

 • Dữ liệu chứng khoán thời gian thực
 • Biểu đồ cộng đồng
 • Biểu đồ kỹ thuật Robot Phái sinh
 • Biểu đồ kỹ thuật Robot Cơ sở
 • Bộ lọc tín hiệu Mua/Bán Cơ sở
 • Công cụ giả lập Phái sinh 24/24
 • Không quảng cáo
 • 5 chỉ báo trên 1 biểu đồ

Gói 3 tháng

1,200,000 / 800,000

Bao gồm:

 • Dữ liệu chứng khoán thời gian thực
 • Biểu đồ cộng đồng
 • Biểu đồ kỹ thuật Robot Phái sinh
 • Biểu đồ kỹ thuật Robot Cơ sở
 • Bộ lọc tín hiệu Mua/Bán Cơ sở
 • Công cụ giả lập Phái sinh 24/24
 • Không quảng cáo
 • Không giới hạn số lượng chỉ báo trên Biểu đồ
 • Tích hợp Robot Phái Sinh vào SmartOnce đi lệnh tự động

Gói 6 tháng

2,300,000 / 1,500,000

Bao gồm:

 • Dữ liệu chứng khoán thời gian thực
 • Biểu đồ cộng đồng
 • Biểu đồ kỹ thuật Robot Phái sinh
 • Biểu đồ kỹ thuật Robot Cơ sở
 • Bộ lọc tín hiệu Mua/Bán Cơ sở
 • Công cụ giả lập Phái sinh 24/24
 • Không quảng cáo
 • Không giới hạn số lượng chỉ báo trên Biểu đồ
 • Tích hợp Robot Phái Sinh vào SmartOnce đi lệnh tự động

Gói 1 năm

4,500,000 / 2,900,000

Bao gồm:

 • Dữ liệu chứng khoán thời gian thực
 • Biểu đồ cộng đồng
 • Biểu đồ kỹ thuật Robot Phái sinh
 • Biểu đồ kỹ thuật Robot Cơ sở
 • Bộ lọc tín hiệu Mua/Bán Cơ sở
 • Công cụ giả lập Phái sinh 24/24
 • Không quảng cáo
 • Không giới hạn số lượng chỉ báo trên Biểu đồ
 • Tích hợp Robot Phái Sinh vào SmartOnce đi lệnh tự động

Phương thức thanh toán

Khách hàng chuyển khoản vào TK sau

 • Ngân hàng cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 • Số Tài Khoản: 19039710045016
 • Chủ Tài Khoản: Vũ Văn Hiếu
 • Ghi chú: <Số điện thoại đăng ký> <Gói đăng ký>
 • Ví dụ: 0908204305 Goi 3 thang

CopyTrade theo TK Chuyên gia

Khách hàng gắn Tài khoản đi lệnh theo chuyên gia. Lệnh sẽ được Copy 1:1 theo lệnh chuyên gia và tuyệt đối không dùng lệnh MAK rất bị thiệt về giá

Liên hệ để được tư vấn thông tin chi tiết

Auto Trading Bot Server

Khách hàng gắn Tài khoản đi lệnh Phái Sinh theo bot tự động trên Cloud Server. Phù hợp với các nhà đầu tư không có thời gian theo dõi bảng lệnh. Bot sẽ tự đảo vị thế khi có tín hiệu tránh tình trạng bị cháy tài khoản.

Liên hệ để được tư vấn thông tin chi tiết