Giới thiệu

Smart CopyTrade là công cụ mở rộng của trình duyện (Chrome, Microsoft Edge, ...) hỗ trợ các bạn Broker thực hiện giao dịch nhiều tài khoản cùng lúc một cách chủ động trên nền tảng VPS.

Cài đặt

Đăng nhập để tải file zip CopyTrade về máy tính.

Dùng Windows Explorer để bung file zip ra thành thư mục trên máy tính.
Bước 1

Mở trình duyện (Chrome), sau đó chọn Menu => Công cụ khác => Tiện ích mở rộng
Bước 2

Bật nút "Chế độ cho nhà phát triển"("Developer mode"), bạn sẽ thấy giao diện như hình sau.
Bước 3

Nhấn vào nút "Tải tiện ích đã giải nén" ("Load unpacked") và chọn thư mục vừa giải nén là Hoàn tất.
Bước 4

Lần đầu làm chuyện ấy

Mở trình duyện và đăng nhập vào ứng dụng VPS SmartPro/SmartEasy. Sau đó bạn sẽ thấy như hình sau

Bước 5

Liên hệ Group Zalo để lấy mã kích hoạt

Thêm tài khoản

Chức năng này dùng để thêm mới tài khoản vào danh sách CopyTrade. Nhấn nút "Thêm Tài Khoản" và nhập vào tên tài khoản/mật khẩu. Sau đó nhấn nút "Thêm TK", hệ thống sẽ kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu. Nếu hợp lệ, tài khoản sẽ được thêm vào danh sách CopyTrade

Bước 5

Xóa tài khoản

Chức năng này dùng để xóa tài khoản được chọn khỏi danh sách CopyTrade.

Bước 5

Hủy tất cả lệnh

Chức năng này dùng để hủy nhanh tất cả Lệnh thường và Lệnh điều kiện cho các TK được chọn để tránh tình trạng lệnh rác phát sinh do các lệnh điều kiện.
Bước 5

Đóng vị thế

Chức năng này dùng để đóng nhanh vị thế của tất cả các tài khoản được chọn.

Bước 5

Hỗ trợ

Zalo Hỗ trợ Kỹ thuật: Group Zalo